Báo giá cửa nhựa lõi thép uPVC Sparlee 2019

Với ưu điểm về giá thành, thi công lắp đặt nhanh chóng và đa dạng vè kiểu mẫu, cửa nhựa lõi thép ngày càng được nhiều khách hàng ưa chuộng sử dụng. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ cập nhật bảng giá cửa nhựa lõi thép uPVC Sparlee hiện có trên thị trường để bạn đọc tiện tham khảo cho việc chọn mua.

STT

Hệ cửa

Kích thước tiêu chuẩn

Thông thủy

Giá (VNĐ/m2)

Rộng

Cao

Chiều cao fix

Diện tích

Rộng

Cao

A

Cửa đi 1 cánh mở quay

1

Profile: Sparlee

Kính: Cường lực 8mm

Lõi thép: 1,2 - 1,5mm

Phụ kiện: GQ

720

2000

 

1,44

600

1940

1.420.000

800

2000

 

1,6

680

1940

1.365.000

800

2200

 

1,76

680

1940

1.346.000

930

2200

 

2,046

810

2140

1.277.000

930

2400

 

2,232

810

2340

1.262.000

800

2200

400

2,08

680

2140

1.339.000

930

2200

400

2,418

810

2140

1.277.000

930

2400

400

2,604

810

2340

1.264.000

Độ khóa đơn điểm (cửa phòng/cửa WC): Thân khóa đơn điểm, cặp tay nắm, lõi khóa, miệng khóa, 3 bản lề 3D 90kg (tính theo bộ)

800.000

Bộ khóa đa điểm lẫy gà (cửa ngoài/cửa bancony): Thân khóa đa điểm lẫy gà, tay khóa, lõi khóa, 3 bản lề 3D 90kg (tính theo bộ)

1.110.000

B

Cửa đi 2 cánh mở quay

2

Profile: Sparlee

Kính: Cường lực 8mm

Lõi thép: 1,2 - 1,5mm

Phụ kiện: GQ

1200

2200

 

2,64

1080

2140

1.387.000

1400

2200

 

3,08

1280

2140

1.315.000

1600

2200

 

3,52

1480

2140

1.262.000

1400

2400

 

3,36

1280

2340

1.299.000

1600

2400

 

3,84

1480

2340

1.246.000

1400

2200

400

3,64

1280

2140

1.299.000

1600

2200

400

4,16

1480

2140

1.252.000

1400

2400

400

3,92

1280

2340

1.287.000

1600

2400

400

4,48

1480

2340

1.239.000

Bộ khóa đa điểm lẫy gà: Thân khóa đa điểm lẫy gà, 6 bản lề 3D 90kg , 1 bộ chốt cánh phụ Kinlong (tính theo bộ)

1.720.000

C

Cửa đi 4 cánh mở quay

3

Profile: Sparlee

Kính: Cường lực 8mm

Lõi thép: 1,2 - 1,5mm

Phụ kiện: GQ

2700

2200

 

5,94

2560

2130

1.431.000

2960

2400

 

7,104

2820

2330

1.370.000

3160

2400

 

7,584

3020

2330

1.341.000

3360

2400

 

8,064

3220

2330

1.315.000

2760

2200

400

7,176

2620

2130

1.422.000

2960

2400

400

8,288

2820

2330

1.379.000

3160

2400

400

8,848

3020

2330

1.352.000

3360

2400

400

9,408

3200

2330

1.329.000

Bộ khóa đa điểm lẫy gà: Thân khóa đa điểm lẫy gà, 8 bản lề 3D 120kg , 8 bản lề 3D, 3 bộ chốt cánh phụ Kinlong (tính theo bộ)

4.560.000

Bộ khóa đa điểm lẫy gà: Thân khóa đa điểm lẫy gà, 8 bản lề 3D 120kg , 8 bản lề đeo cán Hopo, 3 bộ chốt cánh phụ Kinlong (tính theo bộ)

5.985.000

D

Cửa sổ 1 cánh mở quay - hất

4

Profile: Sparlee

Kính: Cường lực 8mm

Lõi thép: 1,2 - 1,5mm

Phụ kiện: GQ

600

1200

 

0,72

480

1080

1.486.000

720

1200

 

0,864

600

1080

1.393.000

800

1200

 

0,96

680

1080

1.347.000

600

1400

 

0,84

480

1280

1.443.000

720

1400

 

1,008

600

1280

1.351.000

800

1400

 

1,12

680

1280

1.305.000

600

1200

400

0,96

480

1080

1.443.000

720

1200

400

1,152

600

1080

1.363.000

800

1200

400

1,28

680

1080

1.323.000

600

1400

400

1,08

480

1280

1.414.000

720

1400

400

1,296

600

1280

1.333.000

800

1400

400

1,44

680

1280

1.293.000

Bộ khóa đa điểm cửa sổ mở quay: Thanh khóa đa điểm 800mm, tay khóa, 2 bản lề chữ A 350mm (tính theo bộ)

295.000

Bộ khóa đa điểm cửa sổ mở hất: Thanh khóa đa điểm 400mm, tay nắm, 2 bản lề chữ A 300mm,  2 thanh chống gió 10” (tính theo bộ)

417.000

E

Cửa sổ 2 cánh mở quay

5

Profile: Sparlee

Kính: Cường lực 8mm

Lõi thép: 1,2 - 1,5mm

Phụ kiện: GQ

1200

1200

 

1,44

1080

1080

1.398.000

1400

1200

 

1,68

1280

1080

1.329.000

1200

1400

 

1,68

1080

1280

1.356.000

1400

1400

 

1,96

1280

1280

1.288.000

1200

1200

400

1,92

1080

1080

1.421.000

1400

1200

400

2,24

1280

1080

1.355.000

1200

1400

400

2,16

1080

1280

1.399.000

1400

1400

400

2,52

1280

1280

1.332.000

Bộ khóa đa điểm cửa sổ mở quay: Thanh khóa đa điểm 800mm, tay khóa, 4 bản lề chữ A 350mm, 1 bộ chốt cánh phụ M8020 (tính theo bộ)

551.000

Bộ khóa đa điểm cửa sổ mở quay: Thanh khóa đa điểm, tay khóa, 4 bản lề chữ A, 1 bộ chốt cánh phụ Kemol (tính theo bộ)

725.000

F

Cửa sổ 4 cánh mở quay

6

Profile: Sparlee

Kính: Cường lực 8mm

Lõi thép: 1,2 - 1,5mm

Phụ kiện: GQ

2000

1200

 

2,4

 

 

1.516.000

2200

1200

 

2,64

 

 

1.479.000

2400

1200

 

2,88

 

 

1.449.000

2000

1400

 

2,8

 

 

1.452.000

2200

1400

 

3,08

 

 

1.416.000

2400

1400

 

3,36

 

 

1.385.000

2000

1200

400

3,2

 

 

1.429.000

2200

1200

400

3,52

 

 

1.401.000

2400

1200

400

3,84

 

 

1.376.000

2000

1400

400

3,6

 

 

1.389.000

2200

1400

400

3,96

 

 

1.359.000

2400

1400

400

4,32

 

 

1.355.000

Bộ khóa đa điểm cửa sổ mở quay: 3 thanh khóa đa điểm 800mm, 3 tay nắm, 8 bản lề chữ A 350mm, 1 bộ chốt cánh phụ M8020 (tính theo bộ)

1.142.000

Bộ khóa đa điểm cửa sổ mở quay: 3 thanh khóa đa điểm 800mm, 3 tay nắm, 8 bản lề chữ A 350mm, 1 bộ chốt cánh phụ Kemol (tính theo bộ)

1.315.000

G

Cửa đi 2 cánh mở lùa

7

Profile: Sparlee

Kính: Cường lực 8mm

Lõi thép: 1,2 - 1,5mm

Phụ kiện: GQ

1400

2260

 

3,164

1280

2140

1.329.000

1600

2260

 

3,616

1480

2140

1.275.000

1840

2260

 

4,158

1720

2140

1.225.000

1400

2460

 

3,444

1280

2340

1.315.000

1600

2460

 

3,936

1480

2340

1.261.000

1840

2460

 

4,526

1720

2340

1.212.000

1400

2260

400

3,724

1280

2140

1.326.000

1600

2260

400

4,256

1480

2140

1.278.000

1840

2260

400

4,894

1720

2140

1.234.000

1400

2460

400

4,004

1280

2340

1.315.000

1600

2460

400

4,576

1480

2340

1.266.000

1840

2640

400

5,262

1720

2340

1.221.000

Bộ khóa cửa đi lùa 2 cánh: Bộ khóa đa điểm, tay nắm chữ B, 4 bánh xe, 1 chốt cài hông cánh phụ (tính theo bộ)

1.020.000

Bộ khóa cửa đi lùa 2 cánh: Bộ khóa đa điểm, tay nắm chữ B, 4 bánh xe, 1 bộ thanh khóa đa điểm cánh phụ (tính theo bộ)

1.202.000

H

Cửa đi 4 cánh mở lùa

8

Profile: Sparlee

Kính: Cường lực 8mm

Lõi thép: 1,2 - 1,5mm

Phụ kiện: GQ

2680

2260

 

6,057

2560

2140

1.276.000

2940

2460

 

7,232

2820

2340

1.227.000

3140

2460

 

7,724

3020

2340

1.204.000

3340

2640

 

8,216

3220

2340

1.183.000

2680

2260

400

7,129

2560

2140

1.278.000

2940

2460

400

8,408

2820

2340

1.234.000

3140

2460

400

8,98

3020

2340

1.212.000

3340

2460

400

9,552

3220

2340

1.193.000

Bộ khóa cửa đi lùa 4 cánh: Bộ khóa đa điểm, tay nắm chữ B, 8 bánh xe, 2 chốt cài hông cánh phụ (tính theo bộ)

1.128.000

Bộ khóa cửa đi lùa 4 cánh: Bộ khóa đa điểm, tay nắm chữ B, 8 bánh xe, 2 bộ thanh khóa đa điểm cánh phụ (tính theo bộ)

1.488.000

I

Cửa sổ 2 cánh mở lùa

9

Profile: Sparlee

Kính: Cường lực 8mm

Lõi thép: 1,2 - 1,5mm

Phụ kiện: GQ

1200

1200

 

1,44

1080

1080

1.324.000

1400

1200

 

1,68

1280

1080

1.266.000

1200

1400

 

1,68

1080

1280

1.285.000

1400

1400

 

1,96

1280

1280

1.228.000

1200

1200

400

1,92

1080

1080

1.274.000

1400

1200

400

2,24

1280

1080

1.227.000

1200

1400

400

2,16

1080

1280

1.250.000

1400

1400

400

2.52

1280

1280

1.202.000

Bộ khóa cửa sổ lùa (bộ tiết kiệm): Khóa bán nguyệt, 2 bánh xe đơn

114.000

Bộ khóa cửa đi lùa 2 cánh (bộ thường dùng): Khóa thanh đa điểm, chốt cài cánh phụ, 2 bánh xe

240.000

K

Cửa sổ 4 cánh mở lùa

10

Profile: Sparlee

Kính: Cường lực 8mm

Lõi thép: 1,2 - 1,5mm

Phụ kiện: GQ

2000

1200

 

2,4

 

 

1.328.000

2200

1200

 

2,64

 

 

1.288.000

2400

1200

 

2,88

 

 

1.256.000

2000

1400

 

2,8

 

 

1.292.000

2200

1400

 

3,08

 

 

1.253.000

2400

1400

 

3,36

 

 

1.221.000

2000

1200

400

3,2

 

 

1.306.000

2200

1200

400

3,52

 

 

1.273.000

2400

1200

400

3,84

 

 

1.246.000

2000

1400

400

3,6

 

 

1.281.000

2200

1400

400

3,96

 

 

1.248.000

2400

1400

400

4,32

 

 

1.220.000

Bộ khóa cửa sổ lùa (bộ tiết kiệm): 2 khóa bán nguyệt, 8 bánh xe đơn

228.000

Bộ khóa cửa đi lùa 4 cánh (bộ thường dùng): Khóa thanh đa điểm, 2 chốt cài cánh phụ, 8 bánh xe

338.000

Với uy tín và nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, chúng tôi cam kết chất lượng trên từng sản phẩm, đảm bảo mỗi sản phẩm đều được xuất xưởng dựa trên quy trình sản xuất nghiêm ngặt, sử dụng phụ kiện chính hãng, nguyên liệu chất lượng cao, tất cả đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Chất lượng sản phẩm chúng tôi được đảm bảo bởi một chế độ bảo hành tận tâm, chu đáo và lâu dài, chắc chắn sẽ mang đến sự hài lòng cho bạn.

Liên hệ ngay hôm nay để được tư vấn chi tiết.

ĐT