Xe Nâng

Bảng giá xe nâng hàng hóa

Xe nâng là một thiết bị công nghiệp với cấu tạo có đĩa đính kèm cho phép người dùng dễ dàng nâng hạ hàng hóa. Phía trước của xe nâng còn có thêm khung nâng để thay đổi chiều cao, đáp ứng được nhu cầu đa dạng của ngành sản xuất, công nghiệp, logistic,…